เช่าไฟ led ที่มี softbox เพื่อถ่ายวีดีโอ ไฟนี้มันดียังไง

ไฟซอฟบ๊อกนี้ดีมาก เป็นการเลียนแบบแสงธรรมชาติ ที่เข้ามาจากทางหน้าต่าง เสมือนหนึ่งว่า เช่าไฟ led softbox มีขนาดเท่าหน้าต่าง แสงที่ได้ทำให้เกิดเงานุ่ม ถ้าเป็นการ ถ่ายวีดีโอ ที่ตัวเราเป็นคนพูด ก็จะทำให้หน้าเราสวยงาม เงาไม่คมแข็งเกินไป softbox ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม แต่เดี๋ยวนี้มักนิยมเป็น ทรงกลมแบบพาราโบลิก แต่ก็มีแบบ ลูกบอลกลมหรือแปดเหลี่ยมด้วย

วิธีการใช้งานก็คือเรา เช่าไฟ led ที่มี softbox มาแล้ว ให้เราตั้ง 45 องศาเฉียงเข้ามาหา หน้าของคนพูด เพื่อให้เกิดแสง เฉียงด้านหนึ่ง ของหน้า อีกด้านหนึ่งก็จะ มีแสงน้อยกว่า ถ้าหากมีไฟดวงที่ 2 ก็ให้มาตั้ง 45 องศาของอีกด้านของหน้า แต่ให้เปิดกำลังไฟ ลดลง ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า ของไฟตัวหลัก ไฟดวงที่ 2 นี้ก็จะทำหน้าที่ในการลบเงา ตัวหัวไฟสามารถปรับกำลังไฟได้ง่าย มีความทันสมัย บางยี่ห้อมีแบตเตอรี่ในตัวเอง สามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้

บทความเรื่อง : เช่าไฟ led
จาก : http://sonlightstudio.com/con-light/