เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายรูปคน น่าจะต้องมีไฟกี่ดวง

การ เช่าไฟสตูดิโอ เพื่อถ่ายรูปบุคคล ไม่สามารถเจาะจง ว่าจะต้องเป็นจำนวนไฟกี่ดวง 1 ดวง 2 ดวงหรือ 3 ดวงหรือจะ 10 ดวง ก็ได้ แล้วแต่ว่า ภาพที่คนถ่ายรูปต้องการให้ออกมา และวิธีการที่จะทำให้ได้รูปเหล่านั้น โดยในภาพที่ช่างภาพต้องการ แบบเดียวกัน อาจใช้ไฟแฟลช 1ดวงก็ได้ 2ดวงก็ได้ เพื่อให้ได้ภาพลักษณะเดียวกัน ซึ่งความแตกต่างนี้ ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการจัดวางไฟ และการใช้อุปกรณ์เสริม

ถ้ามีไฟสตูดิโอ 1ดวง จะจัดแสงถ่ายรูปยังไง ?

ในการจัดแสงจากไฟสตูดิโอ ของการถ่ายภาพ เราแบ่งความแตกต่างของแสง คร่าวๆได้ 4 รูปแบบ คือ 

1.มุม  มุมหมายถึงการทำมุมของแสงจากไฟ ยิงเข้ามาหาคน ว่าแสงนั้น จะเข้ามาในการทำมุมแบบไหน มุมต่ำกว่าหรือสูงกว่าศรีษะ มุมด้านหน้าโดยตรง หรือมุมที่เข้ามาจากด้านขวา หรือมุมที่เข้ามาจากด้านหลัง มุมเหล่านี้มีผล ให้เกิดลักษณะของแสงบนหน้าตาของคน คนละแบบกันไป

2.ความสว่าง ความสว่างหมายถึง ความแรงของแสง ที่ยิงออกมาจาก หัวไฟแฟลช ถ้ายิ่งมีกำลังไฟสูง ความสว่างก็จะสูงมากขึ้น ถ้าลดกำลังไฟลง ความสว่างก็จะลดลงตามไปด้วย

3.ระยะทาง  ระยะทางหมายถึง การที่ไฟแฟลชที่ยิงแสงไฟออกมา อยู่ห่างจากตัวบุคคลมากแค่ไหน ถ้าอยู่ใกล้ ก็เห็นทำให้ความสว่างสูงขึ้น แต่ความนุ่มของเงาก็จะเพิ่มมากขึ้น ถ้าอยู่ห่างไกล แสงก็จะสว่างต่ำลง ความนุ่มของเงาจะต่ำลง เงาก็จะคมมากขึ้น

4.การกระจายแสง  การกระจายแสงหมายถึง การที่มีบางสิ่งมากั้นที่หัวไฟ เพื่อช่วยในการกระจายแสง ในรูปแบบต่างๆ เช่น โคมกระจายแสง จะเป็นการทำให้ แสงของไฟ ที่ส่องไปยังด้านหน้า ซึ่งทำให้เงาชัดเกินไป แต่ถ้า ใช้หัว ซอฟบ๊อกซ์ ที่เอามากั้นบนหัวไฟ จะช่วยทำให้ เงาที่เกิดขึ้นมีความนุ่มมากขึ้น เงาจะกระจาย มองไม่เห็นขอบของเงา

ดังนั้น การที่ เช่าไฟสตูดิโอ เพียงหัวเดียว และใช้การจัดไฟ 4 รูปแบบข้างต้น ก็สามารถสร้างสรรภาพตามความคิดสร้างสรรได้  รวมทั้ง ถ้าเรามีการใช้งานอุปกรณ์ช่วยในการสะท้อนแสง ก็จะทำให้มีมิติของแสง เพิ่มขึ้นอีกมาก 

สอบถามและอ่านรายละเอียดได้จาก >> เช่าไฟสตูดิโอ http://sonlightstudio.com/studio-light/

ภาพตัวอย่าง แสงไฟสตูดิโอ 1ดวง
จากภาพด้านบน เป็นการใช้หัวไฟสตู เพียงแค่ดวงเดียวทุกภาพ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ มุมที่แสงยิงเข้ามา และลักษณะของการกระจายแสง เพียงแค่นี้ ก็จะทำให้ ลักษณะของภาพรวมถึง mood ของภาพ  มีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน 

แสงที่มาจากด้านข้าง ทำให้หน้าของแบบ สว่างเพียงแค่ครึ่งเดียว ก็จะได้อารมณ์แบบหนึ่ง และแสงที่ทำให้หน้า สว่างเพียง 3 ใน 4 ก็จะทำให้รูป เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง และแสงหัวไฟสตูที่มาจากด้านหน้าตรงๆ มีการกระจายแสงที่กว้าง โดยใช้อุปกรณ์ ร่มกระจายแสง ก็ทำให้ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่ง

ภาพตัวอย่าง แสงหัวไฟสตู 2ดวง
แล้วจากภาพด้านบนตรงส่วนนี้ จะเป็นการใช้ไฟสตูดิโอ 2 ดวงในลักษณะ แตกต่างกัน เราจะสังเกตได้ว่า จะมีแสงซึ่งอยู่คนละฝั่ง ของศรีษะของตัวบุคคล สร้างให้เกิดความสว่างบนใบหน้า คนละฝั่ง บางรูปจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ของแสงแต่ละฝั่ง โดยแบ่งเป็นสี ที่เข้ามาจากแต่ละด้าน 
บางภาพมีแสงหัวไฟดวงหลัก ทำให้หน้าสว่าง 70% อยู่แล้ว จะมีแสงหัวไฟสตูอีกดวงหนึ่ง ที่มักจะใช้เป็นดวงที่เล็กกว่า ความสว่างน้อยกว่า ทำให้เกิดความสว่างเล็กน้อยริมไลท์ด้านมืด เพื่อสร้างให้มองเห็นรูปทรงหัวของคน

ภาพตัวอย่าง แสงหัวไฟ 3ดวง
ส่วนการใช้หัวไฟ 3 ดวง ก็ยิ่งทำให้ การจัดไฟทำได้มากรูปแบบ มากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ อย่างในภาพด้านบน จะเป็นการใช้ ไฟสตูดิโอ 3 ดวง มี 2 ดวงตั้งด้านข้าง2ข้าง เพื่อสร้างแสงริมไลท์ ด้านข้างลำตัว ส่วนอีก1ดวง ตั้งอยู่ด้านหน้า ทำให้มองเห็น กลางตัวแบบมีแสงสว่าง  ดังจะเห็นได้จากการใช้สีแสงคนละสี 
หรือจะเป็นการใช้แสง2ดวง ด้านบนและล่าง เพื่อทำให้ความมืดใต้คางมืดน้อยลง และมีแสงด้านหลังที่ส่องให้ เกิดริมไลท์บนผมสว่าง นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้หัวไฟ 3 ดวง แต่มีทิศทาง การยิงแสงเข้ามาในลักษณะซึ่งต่างกัน


สรุปว่า ดังนั้นหากจะเป็นการถามว่าจะ เช่าไฟสตูดิโอ เพื่อถ่ายภาพคน ต้องใช้ไฟสตูดิโอกี่ดวง ก็จะสรุปได้อย่างหนักแน่นว่า ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของ ช่างภาพ และขึ้นอยู่กับวิธีการ การดัดแปลง ความคิดสร้างสรรค์ ของผู้ถ่ายรูปด้วยเช่นกัน ที่ทำให้ ไม่ว่าจะเป็นไฟกี่ดวง ก็สามารถที่จะ ถ่ายภาพออกมาเพื่อตอบสนอง ในความคิดได้ทั้งหมด

แต่ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่า ที่จะมีไฟจำนวนหลายดวง เผื่อเอาไว้มากกว่าที่จะใช้งานจริง แต่หากถามว่า จำนวน เช่าไฟสตูดิโอ ที่แนะนำจะเป็นอย่างไร โดยความเห็นของทางเราคิดว่า มีไฟแฟลชจำนวน 2 ดวง จะเป็นจำนวนพื้นฐาน ที่เหมาะสมในการ จะมี เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้หลากหลาย รูปแบบ โดยใช้จำนวนไฟสตูดิโอน้อยที่สุด

บทความเกี่ยวกับการ เช่าไฟสตูดิโอ / เช่าไฟสตูดิโอ แฟลช

สนใจ เช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ฉากถ่ายรูป
Web: http://sonlightstudio.com/studio-light/